تیم تخصصی شرکت وب محتوا:
ما به کار تیمی ایمان داریم

علی باقری

علی باقری

مدیر

علی باقری

کارشناس نرم افزار
سابقه طولانی کارهای اینترنتی
تولید محتوای تخصصی
طراحی گرافیک
پشتیبان سایت
تبلیغات اینترنتی
و...

حسین باقری

حسین باقری

مدیر

حسین باقری
لیسانس مهندسی برق و قدرت
دارای تخصص در بخش آی تی و سایت و تهیه و تولید محتوا و بخش گرافیک و میکس و مونتاژ می باشد